Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele se řídí těmito obchodními podmínkami.

1. Obecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.toneracek.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu Toneráček, SEIL, s.r.o, IČ: 04245610 se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, kontakt: ahoj@toneracek.cz, tel: +420 728 749 931.

2. Vymezení pojmů

 • Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Je to provozovatel internetového obchodu Toneráček, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Kupující/spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy objednává či nakupuje u prodávajícího sortiment nabízený v jeho internetovém obchodě a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující/nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

 • Uzavřením kupní smlouvy – učiněním objednávky kupující (zákazník) stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem v jejich plném znění a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky a Reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy a jsou trvale zveřejněny na internetových stránkách našeho internetového obchodu.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

4. Objednávka

 • Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
 1. prodávajícího – obchodní firmu a sídlo, IČ prodávajícího
 2. kupujícího – jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.
 3. kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)
 4. množství požadovaných kusů produktů
 5. vybraný způsob platby
 6. adresu pro dodání zboží

5. Ceny a platby

 • Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě dodavatele na adrese www.toneracek.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.
 • Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel prozískání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti
 • Ceny nabízené v internetovém obchodě Toneráček platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchod www.toneracek.cz.
 • E-shop Toneráček využívám platebních bran od společnosti GoPay. Pro Vaše bezpečné platby kartou využíváme zabezpečení 3D SECURE

Podporované typy karet:

Visa Mastercard

 

6. Dopravné

 • Pro dodání objednaného produktu využívá internetový obchod Toneráček zavedené dopravce, nejčastěji DPD nebo kurýrem po Praze.

7. Osobní odběr v sídle prodávajícího

 • Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce.

8. Storno poplatky

 • Prodávající s kupujícím se dohodli na následujících storno poplatcích souvisejících s vrácením zboží prodávajícímu z důvodů na straně kupujícího:
 • Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 300 Kč v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme od dopravce podle podmínek uvedených ve způsobu dodání, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

9. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 • Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 • Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 • Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 • Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

10. Termíny dodání

 • Kupující je předem informován o aktuální skladové dostupnosti nabízeného zboží. Vaše objednávky se vždy snažíme vyřídit v co nejkratším termínu. 90% nabízeného zboží je skladem, proto jsou Vaše objednávky vyřízeny okamžitě. Před potvrzením objednávky v pokladně internetového obchodu je pak zákazník informován o předpokládaném datu doručení.
 • Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.

11. Záruka

 • Internetový obchod Toneráček poskytuje na dodané zboží záruku v minimálně zákonné délce 24 měsíců, není-li v záručním listě uvedeno jinak.
 • Pro spotřební materiál lze uplatnit reklamaci vady pouze s původním obalem a rozsah využití náplně toneru nebo inkoustové náplně nesmí převýšit 10%.
 • V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

12.Ochrana osobních údajů

 • Vaše osobní či firemní údaje, které nám při vyplnění objednávky poskytujete, jsou nezbytné pro rychlé a bezproblémové doručení Vaší zásilky. Vážíme si Vaší důvěry a chráníme data našich zákazníků před zneužitím. V souladu s platnými zákony České republiky (zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) s nimi není a nebude nakládáno jiným způsobem a nebudou poskytnuta třetí osobě.